หวยยี่กี VIP

เว็บหวยยี่กี SLOT888

รูปแบบการเล่นเว็บหวยยี่กี

 

1.แทงหวยยี่กี 5 ตัวบน ตัวเลขที่จะแทงก็คือ 00000-99999 ถ้าแทงถูกเจ้ามือจะจ่ายในอัตรา 1 : 30,000 เท่า

2.แทงหวยยี่กี 5 ตัวโต๊ด ตัวเลขที่จะแทงก็คือ 00000-99999 แต่สลับตำแหน่งตัวเลขที่แทงได้ ถ้าแทงถูกเจ้ามือจะจ่ายในอัตรา 1 : 200 เท่า

3.แทงหวยยี่กี 4 ตัวบน ตัวเลขที่จะแทงก็คือ 0000-9999 ถ้าแทงถูกเจ้ามือจะจ่ายในอัตรา 1 : 7,000 เท่า

4.แทงหวยยี่กี 4 ตัวโต๊ด ตัวเลขที่จะแทงก็คือ 0000-9999 แต่สลับตำแหน่งตัวเลขที่แทงได้ ถ้าแทงถูกเจ้ามือจะจ่ายในอัตรา 1 : 165 เท่า

5.แทงหวยยี่กี 3 ตัวบน ตัวเลขที่จะแทงก็คือ 000-999 ถ้าแทงถูกเจ้ามือจะจ่ายในอัตรา 1 : 900 เท่า

6.แทงหวยยี่กี 3 ตัวโต๊ด ตัวเลขที่จะแทงก็คือ 000-999 แต่สลับตำแหน่งตัวเลขที่แทงได้ ถ้าแทงถูกเจ้ามือจะจ่ายในอัตรา 1 : 120 เท่า

7.แทงหวยยี่กี 2 ตัวบน ตัวเลขที่จะแทงก็คือ 00-99 ถ้าแทงถูกเจ้ามือจะจ่ายในอัตรา 1 : 90 เท่า

8.แทงหวยยี่กี 2 ตัวล่าง ตัวเลขที่จะแทงก็คือ 00-99 ถ้าแทงถูกเจ้ามือจะจ่ายในอัตรา 1 : 90 เท่า

9.แทงหวยยี่กี วิ่งบน ตัวเลขที่จะแทงก็คือ 0-9 ถ้าแทงถูกเจ้ามือจะจ่ายในอัตรา 1 : 3.2 เท่า

10.แทงหวยยี่กี วิ่งล่าง ตัวเลขที่จะแทงก็คือ 0-9 ถ้าแทงถูกเจ้ามือจะจ่ายในอัตรา 1 : 4.2 เท่า

ประเภท ราคา ขั้นต่ำ สูงสุด
5 ตัวบน 30000.00 1.00 10.00
5 ตัวโต๊ด 200.00 1.00 500.00
4 ตัวบน 5000.00 1.00 100.00
4 ตัวโต๊ด 165.00 1.00 500.00
3 ตัวบน 850.00 1.00 500.00
3 ตัวโต๊ด 120.00 1.00 500.00
2 ตัวบน 90.00 1.00 3000.00
2 ตัวล่าง 90.00 1.00 3000.00
วิ่งบน 3.20 1.00 20000.00
วิ่งล่าง 4.20 1.00 20000.00
บนสูง 1.90 1.00 20000.00
บนต่ำ 1.90 1.00 20000.00
บนคู่ 1.90 1.00 20000.00
บนคี่ 1.90 1.00 20000.00
ล่างสูง 1.90 1.00 20000.00
ล่างต่ำ 1.90 1.00 20000.00
ล่างคู่ 1.90 1.00 20000.00
ล่างคี่ 1.90 1.00 20000.00